Dette er den norske siden til Filser

Her kommer jeg med informasjon som er relevant for norske forhold og det norske seilfly og motorflymarkedet. De fleste henvisningene er til den tyske siden for oppdatert og korrekt informasjon.

Min rolle som agent

Min rolle er å være bindeleddet mellom fabrikken og norske kunder. All leveranse og fakturering skjer imidlertid direkte fra fabrikken. Filser har flyinstrumenter for seilfly og motorfly. Det jeg vil spesielt vil legge vekt på er de nye mode-S transponderne som er banebrytende med hensyn til strømforbruk. Dette er så lavt som 200 mA, noe som gjør den egnet i seilfly og motorfly uten egen strømgenerator.

Øyvind Moe

Transponder TRT 800

Dette er et banebrytende instrument. I tillegg til A/C har den også Mode S. Som du sikkert kjenner til er Mode A kun svar med en firesifret oktal kode. Mode C svarer også med høyden i fot med standard trykk. En Mode A eller C svarer på alle radarsignaler. Mode S står for "Selective". Det betyr at den svarer kun på selektive anrop. Siden et radarekko som transponderen gir ut går med en sendereffekt på 200 Watt, så vil strømforbruket også kunne bli stort. Mode S gir også mer informasjon i svaret, både en 24-bits ICAO-kode som er unikt for flyet og en operasjonskode (f.eks rute/flyvning). Mode S blir også kalt Squitter, fordi den gir mer informasjon og er til større nytte for ruteflyenes antikollisjonssystem (ACAS).

Som motorflygere vet kommer man ikke langt uten en transponder. I mange Europeiske land har det kommet krav til Mode S for all IFR trafikk fra 2005 og VFR trafikk fra 2008.

Transponderne er flygeledernes viktigste intrument for å gjøre den jobben de er satt til. Terrortrussel har også medført et strengere regime for å kjenne til all lufttrafikk og da vil transponderen vise identiteten til trafikken.

For seilfly er situasjonen at man har en operativ luftromsbegrensning. Men for enkeltflyvninger kan denne begrensningen bli redusert eller eliminert hvis man har transponder. Med et så lavt strømforbrukt som for dette instrumentet, så vil det ikke lenger være en hindring.

Les mer om utredning av bruke av transponder i seilfly i Gliding Magazine.

VHF Tranceiver ATR 600

Dette er en av flere modeller. Denne har følgende funksjoner:

  • kompakt design, 57mm standardmontering
  • enkel å bruke med firelinjers LCD-display
  • frekvensene kan lagres med navn
  • stort minne for mange frekvenser med hurtigsøk
  • stemmekontrollert interkom
  • Jeppesen database

Innbyggingsmuligheter

Disse instrumentene finnes både for innmontering i 57mm runde panelposisjoner og standard radiostack-monterte (ARINC) panelposisjoner.

For pris og øvrig data, se hjemmesiden til Filser Electronic GmbH

Norsk agent for
Filser Electronic GmbH:

Øyvind Moe
Glassverkveien 7a
1363 Høvik

Telefon: 67518025
Mobil: 90512512